Modul výrobky

Nástroje tohoto modulu nejsou určeny ke kreslení vlastních výrobků. Modul Výrobky umožňuje připojovat odkazy k těmto výrobkům a provádí správu a výpis souvisejících dat. Je potřebnou součástí RekonCAD zejména při zpracování prováděcích výkresů.


PSV a HSV

RekonCAD umožňuje připojovat k předem nakresleným výrobkům PSV a HSV odkazy s bublinou, v níž je označena odpovídající profese a výrobek. Může se jednat např. o výrobky zámečnické, truhlářské, klempířské, požární, plastové apod. V rámci zakázky RekonCAD kontroluje jedinečnost označení výrobku. Ke každému výrobku jsou připojeny údaje o rozměrech, měrných jednotkách, materiálu, výrobci apod. V případě oken a dveří jsou rozměry načítány z výkresu a nemusí se zadávat.

RekonCAD dokáže načíst údaje o výrobcích z výkresů zakázky a vytvořit tabulku výrobků, kterou buďto vloží přímo do výkresu, nebo ji může exportovat do textového souboru pro použití v jiných aplikacích. Tabulka může obsahovat údaje sumarizované pro celou zakázku nebo pro jednotlivá podlaží. Vzhled a strukturu tabulky výrobků zadává uživatel.


Podlahy

Skupina příkazů, které se týkají skladeb podlah, pomáhá vytvářet a spravovat skladby podlah. Jednotlivé skladby mohou být přímo vytvářeny nebo vybírány z katalogu, který vytváří a doplňuje uživatel. RekonCAD kontroluje jedinečnost označení skladby podlahy v rámci zakázky.
Při vykreslování skladeb podlah může být provedena sumarizace místností, ve kterých je daná skladba použita.