Modul pomůcky
 
Modul Pomůcky zahrnuje nástroje, které výrazně pomáhají projektantovi při finalizaci výkresu a při organizaci prací na výkresech ve všech fázích projektového procesu. Jedná se kreslení formátu výkresů, vkládání rozpisek, správce vrstev a správce bloků.