Rozšíření hostitelského grafického systému
 
Ještě před téměř dvaceti lety byla většina výkresů vytvářena ručně. Velké dispoziční změny nebo požadavky na jiné měřítko byly zpravidla řešeny úplným přepracováním výkresů. Software pro počítačem řízené projektování prošel od té doby mohutným vývojem od obecných CAD systémů, které byly jen elektronickým rýsovacím prknem, až po objemové modeláře, které umožňují (a vyžadují) vytvoření prostorového modelu stavebního objektu a z něho pak generují stavební dokumentaci.

Přestože jsou současné 3D modelovací systémy technologicky velmi vyspělé a jejich pracovní prostředí zpřístupňuje prostorové modelování většině uživatelů, jsou tyto aplikace často nepřiměřeným řešením v případech, kdy vlastní model není požadovanou součástí projektu, ale jen nutným prostředkem pro vypracování stavební dokumentace. Vytváření prostorového modelu a provedení všech nezbytných nastavení vede u drobných projektů spíše ke komplikacím, zatímco přímé nakreslení výkresové dokumentace je jednoduché a rychlé. Pro řadu architektonických a stavebních firem jsou 2D aplikace stále nejvhodnějším prostředkem projektování.

RekonCAD je rozšířením hostitelského grafického systému pro účely stavební projekce, zároveň ale také zjednodušuje jeho používání tím, že automaticky provádí řadu nastavení a rutinních činností a nechává tak více prostoru pro tvůrčí práci. RekonCAD je koncipován 'stavařsky'. Uživatel pracuje se stavebními prvky (se stěnou, sloupem, schodištěm, stavebním popisem apod.) nikoli tedy s obecnými entitami (s úsečkou, křivkou, textem apod.) systému CAD.

RekonCAD umožňuje pohodlné projektování rekonstrukcí. Pro tento účel je vybaven např. nástroji pro kreslení stěn s různou tloušťkou na začátku a na konci, obecně tvarovaného ostění oken a dveří, umožňuje kreslit klenby, označovat konstrukce určené k demolici a uživateli je ponechána úplná volnost pro použití editačních a konstrukčních nástrojů základního CAD systému. Toho lze využít např. při kreslení zaměření stávajícího stavu nebo digitalizaci, kdy stěny jsou kresleny úsečkami, ale okna, dveře apod. je možno velmi pohodlně osazovat již nástroji RekonCAD.

Pro zajištění vyšší cenové dostupnosti je RekonCAD rozdělen na čtyři samostatné moduly Konstrukce, Popisy, Výrobky a Pomůcky.